Responsive image

หลายคนชอบคิดว่า การทำงานให้เสร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลา จึงชอบทำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน อีกทั้งการทำแบบนี้อาจทำให้เราถูกมองว่าเป็นคนขยัน รู้หรือไม่ว่ามีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย University Of London เผยว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่ทำกิจกรรมอื่นไปด้วยพร้อมกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดนั้น ไอคิวจะลดลงพอๆ กับคุณที่เสพกัญชาหรืออดหลับอดนอนทั้งคืนเลยทีเดียว ด้านเว็บไซต์ TalentSmart เคยทดสอบผู้คนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนและพบว่า 90% ของคนที่ทำงานได้ดีล้วนแล้วแต่มีระดับอีคิวสูงด้วย ไม่ใช่แค่ไอคิว ซึ่งแปลว่าการที่คุณทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆ กันอาจส่งผลให้อีคิวของคุณลดลงด้วยเช่นกัน