งานดีกับเพื่อนร่วมงานดี อย่างไหนควรเลือกกว่ากัน

การทำงานไม่ว่าจะในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่สตาร์ทอัพ ก็จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดโยงคนเข้ากับงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การงานก็จะนำความสุขมาให้ เกื้อกูลกันและพากันเติบโตก้าวหน้า ในขณะที่หากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี เราจะเหน็ดเหนื่อยกับงานมากกว่าปกติเป็นหลายเท่าตัว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนเรามองหางานใหม่คือเรื่องของเพื่อนร่วมงาน นักศึกษาจบใหม่หางานที่เพิ่งเข้าทำงานหลายคนจึงมักประสบปัญหาที่ว่า เราจะเลือกอะไรดีระหว่างงานที่ดี กับเพื่อนร่วมงานดีดี เพราะงานที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้น มีน้ำหนักที่ส่งผลต่อความสุขในชีวิตของคุณแทบจะเท่าๆกัน วันนี้เรามาดูสิ่งที่ควรพิจารณา หากว่าต้องเลือกระหว่าง งานดีดีกับเพื่อนร่วมงานดีดี

Responsive image

งานดีแต่เพื่อนร่วมงานไม่ดี จะหางานใหม่ดีไหม หลายคนมีการงานที่ดีทำอยู่แล้ว แต่ก็กำลังมองหางานใหม่เพราะขาดความสุขในการทำงานอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ดี  ทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง ใส่ร้ายป้ายสีกันบ้าง อยากจะหนีไปให้พ้นพ้นจากสถานการณ์ที่ชวนให้อึดอัดใจ แต่จะออกไปหางานใหม่ก็เสียดายงานเดิมที่ทำอยู่ ทำให้ลังเลใจว่าระหว่างงานที่ดีกับเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้น ควรเลือกอะไร ในกรณีนี้ คุณควรเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่า งานที่ทำอยู่นั้น คืองานที่ดีและเหมาะกับคุณจริงๆแล้วใช่ไหม เป็นงานที่คุณชื่นชอบ มีแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีค่าตอบแทนที่คุณพึงพอใจ เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของคุณ ทั้งเดินทางสะดวก มีสวัสดิการที่ดี และอื่นๆอีกมากมาย หากงานที่คุณทำอยู่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ขาดเพียงเพื่อนร่วมงานที่ดี ให้ลองกลับมาทบทวนตนเองใหม่ด้วยใจเป็นกลางอีกครั้งว่าปัญหาของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณเองเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อคนรอบข้างด้วยแล้วหรือยัง  มองหาต้นเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานแย่ลง ในกรณีนี้ ใจที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างตัวเองสำคัญมาก เราต้องตั้งธงในใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นก่อน บางครั้งเรื่องแย่ๆอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดกัน บางครั้งอาจจะเกิดจากปัญหาการสื่อสาร หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อให้คุณและเพื่อนร่วมงานได้สานสัมพันธ์อันดีต่อกัน การหันมาทบทวนและตั้งต้นใหม่ในการพัฒนาความสัมพันธ์จำเป็นมากสำหรับการทำงานร่วมกัน เพราะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะทำให้พลังชีวิตของคุณลดน้อยถอยลง และในระยะยาวย่อมส่งผลต่อความสุข คุณภาพงานและคุณภาพโดยรวมของชีวิต หากทบทวนทุกข้อแล้ว พยายามแล้วยังพบว่า คุณไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงานได้อย่างแน่นอน การมาทำงานแม้จะเป็นงานที่ดีก็เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินในชีวิตคุณ การมองหางานใหม่ที่ดีและเหมาะสมกับคุณก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ใจเย็นๆ และค่อยๆหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือใกล้เคียงงานเดิม และอย่าลืมศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานใหม่ด้วย คุณจะได้ไม่พลาดหนีเสือปะจระเข้อีก ก็ไม่แน่นะอาจจะมีงานใหม่ที่ดีและเพื่อนร่วมงานดีดีรอคุณอยู่ในที่อื่นก็เป็นได้

Responsive image

เพื่อนร่วมงานแสนดี แต่การงานที่ทำนั้นไม่ก้าวหน้าก็คงถึงเวลาหางานใหม่ วัฒนธรรมองค์กร หรือเพื่อนร่วมงานที่ดี คือสิ่งที่เป็นปัจจัยยึดโยงคนให้ผูกพันกับองค์กร และทำงานให้องค์กรได้อย่างยาวนาน เพราะการทำงานที่เข้าขากันดีนั้นทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย หลายคนจึงประสบกับปัญหายุ่งยากลำบากใจที่ว่าจะทำอย่างไรดีเมื่อมีโอกาสใหม่ๆ งานใหม่ๆที่ดีเข้ามา แต่เราไม่กล้าที่จะออกไปเพราะเสียดายเพื่อนร่วมงานดีดี  หลายคนยอมทำงานไกลบ้าน เสียค่าเดินทางมาก ได้ค่าตอบแทนน้อย เรียกได้ว่าแทบจะไม่คุ้มเหนื่อย แต่ก็ไม่กล้าที่จะหางานใหม่เพียงเพราะงานที่ทำอยู่นั้นมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่อยากออกไปเสี่ยงกลัวต้องเจอเพื่อนร่วมงานแย่ๆ หรือบางคนแม้จะมีงานที่ดีกว่าแต่ก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนร่วมงานดีดีไปเพราะเกรงอกเกรงใจกัน  ในประเด็นนี้นั้น ควรพิจารณาถึงความสุขระยะยาวในการทำงาน เพราะหากงานที่ทำอยู่ไม่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของคุณ เช่น เป็นงานที่มองไม่เห็นเส้นทางความก้าวหน้า ได้ค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรือเป็นงานที่คุณใช้ศักยภาพที่มีได้ไม่เต็มที่ ในระยะยาวคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาหลายด้าน เช่น เมื่อคุณอายุมากขึ้นเพื่อนร่วมรุ่นต่างก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่งานของคุณไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าให้คุณเลย หรือ ปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่าย เป็นต้น ถึงตอนนั้นจะเปลี่ยนใจเริ่มหางานใหม่ตอนที่อายุมากเกินไปก็มีอาจจะเป็นการเสียเวลา ดังนั้น แม้จะมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความเอื้ออาทรเกื้อกูลกันในการทำงานแต่หากงานไม่ตอบโจทย์การดำรงชีพของคุณ การหางานใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นเรื่องที่ควรพิจารณา  เพราะการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณเองสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ หากคุณมีงานใหม่ที่ตอบโจทย์มากกว่าคุณก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานใหม่ได้อีกเช่นกัน

แน่นอนว่า งานที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่ดี คือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหางานทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้ หากคุณกำลังสมัครงาน หางานใหม่ ลองศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานที่คุณจะไปสมัครด้วยเพื่อจะเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ ส่วนใครที่ตอนนี้มีงานที่ดีและมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่แล้ว ก็ต้องรักษามาตรฐานการทำงาน หมั่นพัฒนาตนเองทั้งในการงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต่อไป