Responsive image

หากคุณติดธุระด่วน ป่วยกระทันหัน หรือเกิดเหตุใดๆ ที่ทำให้ต้องเลื่อนสัมภาษณ์งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำใจให้สบาย ทุกปัญหามีทางออก 1. แจ้งทางบริษัทที่คุณต้องไปสัมภาษณ์ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับฝ่ายใด และทำให้เขาแก้ไข ปรับตารางใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. ควรแจ้งทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมลล์ เพื่อแสดงความใส่ใจและเป็นทางการ 3. แจ้งสาเหตุจริง โดยไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดลึก แต่อย่าโกหกปั้นน้ำเป็นตัว เพราะหากทางเขาจับได้ขึ้นมา คงอดได้ร่วมงานกันแน่นอน