5 ทักษะที่คนทำงานควรมีก่อนปี 2022!

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล ทุกที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ การใช้ Big Data และ Cloud จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงานและดำเนินธุรกิจต่างๆ ณ ยุคปัจจุบัน โลกการทำงานจึงต้องการเหล่า First Jobber ที่มีสกิล ‘ชุดใหม่’ ดังต่อไปนี้

1.ทักษะการคิดวิเคราะห์

คุณต้องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นตรรกะเพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงความสามารถในการพลิกสถานการณ์ คิดค้นไอเดียนอกกรอบเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงาน

2.ทักษะการแก้ไขปัญหา

บางครั้งเก่งเฉยๆ อาจไม่พอ แต่ต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่ง มากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคือการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

3.ทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยี

ยุคนี้คนที่เขียนโปรแกรมเป็น ใช้โปรแกรมได้หลากหลายจะได้เปรียบกว่าใคร รวมไปถึงคนที่รู้จัก Tools หรือแอปพลิเคชั่นตัวช่วยต่างๆ เยอะก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นหมั่นอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีไว้ด้วยยิ่งดี

4.ความฉลาดทางด้านอารมณ์

ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์มนุษย์เป็นทักษะที่ชาญฉลาดและเป็นที่ต้องการมากที่สุด เพราะใครๆ ก็อยากมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ร่วมงานง่าย คิดบวก มีทัศนคติดที่ดี เข้าอกเข้าใจคนอื่น อีกทั้งสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนในองค์กรที่ถูกทางในอนาคตอีกด้วย

5.ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก

เรียกได้อีกอย่างว่าทักษะในการลงมือทำ ชอบลอง มากกว่าให้คนสอน กระตือรือร้นจะเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์