Responsive image

เช็คให้ดีว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนของภัยร้ายมนุษย์เงินเดือนที่มีชื่อเรียกว่า Office Syndrome!   1. ปวดหัวเรื้อรัง 2. ปวดตึงที่คอ บ่า และไหล่เรื้อรัง 3. อาการปวดหลังนวดอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น 4. ปวดแขน มือชา นิ้วล็อค 5. ปวดตึงที่ขา เหน็บชาบ่อย   วิธีหลีกเลี่ยงที่พอจะบรรเทาได้ก็คือ คุณจำเป็นที่จะต้องแบ่งเวลาในการพักผ่อน ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย ทำกายบริการระหว่างวันเสียบ้าง ยิ่งถ้ามีโอกาสได้เดินก็อย่าลืมออกไปเดินสูดอากาศข้างนอกบ้าง อีกทั้งการปรับเก้าอี้และปรับคอมพิวเตอร์ให้วางในตำแหน่งเหมาะสมก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะ