img

Online Content (Blogger)

AP (Thailand) Public Company Limited - กรุงเทพมหานคร
  โพสต์เมื่อ
  มี 11 applicants(s) for this job
img
ภาพรวมของงาน:

  • Create Content
  • เขียน Review
  • Update ข้อมูลใหม่ๆ ของอสังหาริมทรัพย์


หน้าที่และความรับผิดชอบ:

  • กำหนดทิศทางของเนื้อหาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในตลาด
  • จัดทำเนื้อหาบน Website คิด Content และเขียน Review เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
  • สำรวจโครงการต่างๆ เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลโครงการนั้นๆ เพื่อถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และโดรนโดยเฉพาะโครงการเปิดใหม่ให้ทันกระแส
  • Update ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน


คุณสมบัติของผู้สมัคร:

·         อายุ 23 - 30 ปีเพศชาย/ หญิง มีประสบการด้านงานการตลาดมาอย่างน้อย1 ปีขึ้นไป

·         มีความรู้พื้นฐานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·         เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาเขียน สามารถเขียนแล้วผู้ที่อ่านเข้าใจง่ายและควรเป็นผู้ที่สนใจในข่าวสารอสังหาริมทรัพย์

·         มีทักษะในการสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรอบคอบและช่างสังเกตุ

·         สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมตัดต่อได้เป็นอย่างดี